Σε ΦΕΚ η ΠΝΠ με τα κατεπείγοντα μέτρα για τον κορωνοϊό

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και περιορισμού της διάδοσής του. Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά...